Bank nasienia dania

Bank nasienia (spermy) to mieszkania, w jakich zatrzymuje się nasienie dawców. Muszą oni dokonać ściśle określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna znaleźć się odpowiednia ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca wymaga stanowić w właściwej sprawności fizycznej, być w wieku do 35 lat zaś nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma kierowana jest nieodpłatnie. Wybierana jest jedynie rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym etapem kwalifikacyjnym dawcy jest długi wywiad, podczas którego stosowanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego bycia seksualnego, przebytych chorób i sytuacji rodzinnej. Później bada się jego krew w punkcie sprawdzenia, lub nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną wykonane oddane nasienie dociera do banku spermy na okres pół roku. Dopiero po terminie ostatniego sezonu uzyskuje się nowe pytania także na ich podstawie kieruje nasienie do danych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi wziąć pełną odpowiedzialność na prawdziwe przechowywanie nasienia. W bliskim kraju praktyka oddawania spermy jest zawsze coraz kilku znana, stąd pobrany materiał nie nie ulega zniszczeniu. Korzystać z banku teoretycznie może jakiś. Jednak na siły polskiego prawa samotne osoby nie mogą zyskać z usług banku spermy (dziecko musi ponieważ na jego mocy mieć jednocześnie ojca i mamę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary i klienci będący nosicielami chorób genetycznych, jakich nie chcą przekazywać swoim synom.