Bezpieczenstwo unia europejska

Zagadnienia bezpieczeństwa i pomoce pracy w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że wielka grupa maszyn, a jeszcze urządzeń jest dana do budowania praktyk w kopalniach węgla kamiennego, w których może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która korzysta się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz systemów ochronnych, jakie są dane do użytku w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej wskazówki jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą znaczny poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była podstawowym skokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgód Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat wszyscy musieli przystosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w bycie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do zysku w odległościach, które są zagrożone wybuchem na płaszczyzny oraz dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych danych do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na platformie starego podejścia, były uzależnione jedynie z urządzeniami elektrycznymi, które potrzebowały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu wyłącznie w połowie sukcesów. W kontrakcie z ostatnim, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilka odpowiednie do zrobienia głębokiego zakresu ochrony, jaki stanowi reklamowany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.