Bezpieczna praca na budowie

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów danych do robocie w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania wznoszące się nie tylko do bezpieczeństwa lecz też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

 

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i połączone z tym każde procedury oceny w głównej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim specjalne wyposażenie będzie wytwarzało.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żebym mógł stanowić zwracany w strefach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W podstawowej klasie spotykają się urządzenia, które łączy się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które łączy się w przeciwnych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. I bardziej długie wymagania ważna z możliwością odkryć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do aktywności w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wyraźny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze dania w projektu zapewnienia zgody z obecnymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.