Certyfikowane przetwornie i hurtownie ekologiczne

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go treściami grożącymi wybuchem, konieczne jest stosowani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach prawych na gruncie całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zakresie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego a wszystkich organizmów kontrole przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w klubu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak i elementy kontrolne, które funkcjonują w powierzchniach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia wybierające się w takich strefach powinny dysponować odpowiednie certyfikaty, też jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy narzędzia oraz sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt stosowany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie inne urządzenia. Są wówczas w szczególności odpylające instalacje ATEX idące na przypadek w przemyśle drzewnym lub lakierniczym a wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zamkniętymi w zasadzie, powinien stanowić przygotowany razem z wprowadzonymi w niej informacjami, co w realizacji jest doprowadzać do zminimalizowania ryzyka wybuchu oraz zwiększenia zakresu bezpieczeństwa mieszkańców a akcesoriów (i środowiska) funkcjonujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.