Co zawieraja w sobie tlumaczeni medyczne

Wśród typów tłumaczeń najtrudniejsze do zrealizowania są te wymagające nie tylko bardzo dobrej znajomości języka obcego, ale również specjalistycznej wiedzy z danego zakresu. Do wykonania tego typu tłumaczenia punktem wyjścia jest rozumienie merytorycznej zawartości tekstu źródłowego.

Translacje specjalistyczne

mikroskopy

Jednym z rodzajów translacji specjalistycznych są tłumaczenia medyczne dotyczące tekstów głównie o tematyce medycznej, ale również w zakresie dziedzin pokrewnych medycynie takich jak chemia, biologia, farmaceutyka i biotechnologia. Przedmiotem takiej translacji może być na przykład publikacja naukowa, książka o tematyce medycznej, protokół badania klinicznego, wyniki badań, prezentacja multimedialna przeznaczona dla szkolenia w firmie medycznej czy też podręcznik na potrzeby studiów lekarskich.

tłumaczenia medyczne

źródło: http://blog.lingualab.pl/wp-content/uploads/2014/04/2014.04.16_Pachn%C4%85ca-medycyna.jpg

Kto dokonuje przekładu?

W tego typu specjalistycznych tłumaczeniach bardzo ważną rolę pełni precyzja i rzetelność przekładu. Takie translacje zazwyczaj są wykonywane nie przez tłumaczy, a lekarzy z potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami biegłą znajomością danego języka obcego. Lekarz zajmujący się przekładami z zakresu medycyny może również posiadać podwójne wykształcenie. Oprócz skończonych studiów medycznych prezentować wysokie kompetencje językowe dzięki zdobyciu tytułu licencjata, a nawet magistra kierunku filologicznego. Wiedza tłumacza w zakresie tematyki, którą porusza tekst źródłowy stoi na pierwszym miejscu, gdyż to ona decyduje o późniejszym rzetelnym przekładzie tekstu.

Weryfikacja

Z uwagi na skomplikowaną tematykę przetłumaczony tekst poddaje się przynajmniej jednoetapowej weryfikacji. W zakresie analizy poprawności tekstu docelowego można dokonać głównie weryfikacji stylistyczno-językowej, w której wprowadza się do tekstu poprawki na płaszczyźnie stylistycznej oraz weryfikacji merytorycznej. Podczas niej tekst jest sprawdzany między innymi pod kątem poprawności zastosowanej w nim terminologii. Zanim finalny tekst trafi do rąk klienta jest kształtowany przez zazwyczaj kilku specjalistów. Tworzenie tłumaczenia specjalistycznego jest więc skomplikowanym, wieloetapowym procesem wymagającym dużej dokładności i stuprocentowo profesjonalnego podejścia ze strony przygotowującego je zespołu.

Źródło: http://www.lingualab.pl/branze/tlumaczenia-medyczne-farmacutyczne-biotechnologiczne