Controlling logistyczny przyklad

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w dowolnej poważnej firmie. Controlling poleca się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a jeszcze płynnością gospodarczą oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozbić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Stary Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza grupa i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można obejrzeć, że z controllingiem przechodzimy do działania wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na osiąganie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który korzysta sprawiać, że firma działa efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza zmiany w jej strukturze. Obraca się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych kryje się szczególny wpływ na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, jak mamy do budowania z rachunkowością zarządczą.