Do czego sluzy program oparty na systemie kadrowym

Program Optima to sieć wielu zintegrowanych ze sobą modułów pracujących w oparciu o tą samą bazę danych. W zależności od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program pracuje w środowisku sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) i w wersji on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

Dla kogo przeznaczony system?

Program Optima pracuje wyłącznie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z pozostałymi wymaganiami konfiguracji sprzętu komputerowego oraz treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co pozwala program?

oprogramowanie dla handluProgram do sprzedaży w sklepie Polkas kasy fisklane

Doskonale współpracuje z pozostałymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na:

– ewidencjonowanie pracowników,
– rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe,
– kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu,
tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy,
– rozliczanie umów,
– rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami dodatkowymi z tytułu urodzenia dziecka,
– podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego,
– rozliczanie umów zawieranych z cudzoziemcami,
– naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych,
– generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, aneksy do umów,
– sporządzanie deklaracji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0,
– archiwizację formularzy kadrowych,
– rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę.

Moduł kadry i płace posiada dodatkową funkcję jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go zintegrować z systemem Comarch ERP XL, z systemem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie danych do systemu Optima pozwoli na sprawną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z systemem Płatnik, co pozwala na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.