Dokument bezpieczenstwa wybuchu

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kategoria bardzo szeroka, ze względu na różne specyfiki miejsc pracy. Szczególnie charakterystyczne są miejsca, gdzie istnieje ryzyko wybuchem. W tych miejscach pracownicy na co dzień mają do czynienia z substancjami łatwopalnymi, które mogą tworzyć tak zwane atmosfery wybuchowe.

Ocena ryzyka wybuchu

Dlatego też każdy pracodawca, który tworzy miejsca pracy w tak specyficznych warunkach, zobowiązany jest do stworzenia oceny ryzyka wybuchu i na podstawie tej oceny przygotowania dokumentu zabezpieczania przed wybuchem (ang. explosion safety document). Pracodawca oczywiście jeśli nie jest osobą kompetentną, opracowanie oceny zleca fachowcom. Są firmy, które w tym się specjalizują i przygotowują na życzenie zleceniodawcy dokument bezpieczeństwa wybuchu. Ocena a także sporządzenie dokumentu wymagają ogromnej precyzji. Bo przecież tu, gdzie chodzi o ludzkie bezpieczeństwo, nie ma miejsca na żadne niedociągnięcia, pomyłki, czy kompromisy. Wszystkie czynniki, wszystkie elementy muszą zostać poddane dokładnej analizie. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia, ludzie będą mieć optymalne warunki, by się przed nim uchronić.

explosion safety document

Explosion safety document – dokument bezpieczeństwa

Dokument bezpieczeństwa wybuchu wystawiany na podstawie oceny zawiera przede wszystkim opis środków ochronnych, których celem jest ograniczenie szkodliwych skutków wybuchu. Poza tym w dokumencie znaleźć musi się wykaz zagrożonych przestrzeni wraz z opracowaniem graficznym, a także oświadczenia pracodawcy między innymi w zakresie sprawności urządzeń ostrzegawczych.
Możliwość wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej wymaga szczególnej ochrony. I dokument z taką ochroną jest tożsamy.