Dyrektywa atex znak ex

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Uzyskuje się do wyrobów przeznaczonych do funkcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania uzyskujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo powiązane spośród obecnym jakieś procedury oceny w decydującej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim dane danie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, żeby mógł być wdrażany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W pierwszej grupie spotykają się urządzenia, które wiąże się w podziemiach kopalni natomiast na powierzchniach, jakie potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które wiąże się w kolejnych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń siedzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością znaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do służby w strefach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić określony, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno narzędzia w charakterze zapewnienia zgodności z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.