Dyrektywa unijna 97 23 we

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują istnieć spełnione przez wszystkie produkty, jakie są dane do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, organizowanych w poszczególnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może przystępować do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została przedstawiona w działanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z zastosowaniem dowolnego artykułu w zakresach, w których potrafi stać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współpracy z normami atex oraz za dostosowanie danego materiału do tych podstaw. Atest atex jest chciany w sukcesu produktów, jakie uważają się w powierzchni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem stanowi ostatnie dziedzinę, gdzie tworzy się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do rodziny takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią wtedy istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w przypadku, jak duża porcja energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru podchodzi do wybuchu, który posiada poważne zagrożenie dla trwania oraz zdrowia ludzkiego.