Dyrektywa unijna o ochronie danych osobowych

Dyrektywa ATEX to naturalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty dopuszczone do zysku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany został w Prawie Ministra Roli w sprawie minimalnych wymagań dla urządzeń oraz stylów ochronnych przeznaczonych do gruncie w powierzchniach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów oraz reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i technologii, które potrzebuje spełniać materiał w relacji od centrum w jakim będzie on stosowany. Należy ale pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi również spełniać wytyczne wychodzące z różnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i posiadać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym stosowana jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich życia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być szybko wycofany z rynku. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z poradą ATEX. Na obszarze wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.