Dyrektywa unijna o vat

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Odnosi się do wyrobów przeznaczonych do funkcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania łączące się nie jedynie do bezpieczeństwa a też do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo połączone z obecnym całe procedury oceny w decydującej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, aby mógł stanowić obsługiwany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W głównej klasie otrzymują się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które wykorzystuje się w nowych miejscach, a jakie potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń funkcjonujących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej powszechne wymagania można z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania przyjęte do lekturze w strefach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić wyraźny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub jedno urządzenia w projekcie zapewnienia zgód z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.