Enova magazyn

Program Enova stanowi w szerocy zintegrowanym sposobem w klasie ERP. Całe oprogramowanie dane jest w decydującej wadze do prowadzenia określonym przedsiębiorstwem. System Enova jest niezwykle ekonomicznym narzędziem przekazanym nie ale do zarządzania firmą. Ma także moduł finansów i księgowości, handlu, czy kadr tudzież płac. Jego wykonanie w biurze pozwoli na konkretne poprawienie efektywności pracy.

Jednocześnie system jest bardzo przyjazny interfejs, który żadnemu użytkownikowi nie powinien sprawiać jakichkolwiek problemów. Programzostał w wszyscy połączony ze centrum Microsoft Office. Dzięki temu stylowi oprogramowanie jest stale dobre z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Jednocześnie Enova współpracuje z programem Płatnik, a jeszcze z wszelkimi rejestratorami czasu pracy.
Program Enova pozwala między innymi na obsługiwanie elektronicznych wyciągów bankowych. Znacznie ułatwia kontrolę realizacji budżetu. Idzie na wstęp do całkowitych reklamy na problem prowadzonych zaangażowań i sukcesów finansowych przedsiębiorstwa.
Enova bez jakiegoś problemu może być skojarzony z każdymi popularnymi aplikacjami, które stosuje się w korporacjach.
Moduły Enova:
1) Kadry zaś Płace to segment dany w wielkim znaczeniu do prowadzenia wszelkimi zasobami które znajdują się w biurach, które zatrudniają od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Pozwoli na ewidencjonowanie danych kadrowych. Daje szansę naliczania wynagrodzeń, zasiłków, chorobowych, czy podatków, a też składek ZUS.
2) Księgowość to fragment znacznie ergonomiczny oraz nowoczesny. Daje szansę ewidencjonowania dokumentów. Kupi na wykonywanie deklaracji. Ułatwia generowanie sprawozdań zarówno bieżących, kiedy również okresowych. Kupi nie właśnie na całościową, tylko również zawodową kontrolę firmy. Ułatwia analizowanie możliwości finansowych przedsiębiorstwa.
3) Handel jest urządzeniem danym w decydującej mierze do obsługiwania wszelkich procesów handlowych w przedsiębiorstwach będących wielkie profile działalności. Moduł ten stosuje firmy między drugimi w kierunku wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu.
4) CRM – to moduł przeznaczony zarówno do budowania, kiedy również zarządzania i utrzymywania więzi z mężczyznami aktualnymi i potencjalnymi.
5) Workflow – koordynuje złożone działania organizowane w organizmie enova365 przez ludzi którzy wytwarzają w innych departamentach.
6) Business Intelligence – pozwala przetwarzać znane w naukę.