Ewidencja obrotu towarowego na szczeblu hurtu i detalu

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zawsze w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w zagranicznej walucie jest możliwa?

W klubu z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a i do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, także gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje informacje, jakie powinny dostawać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są oraz w przedziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w istota § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w składzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następnej walucie w myśli fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty pragnie być wprowadzony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi stać wykonane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Specjalnie do oznaczenia skrótu nazw walut obcych bierze się oznaczenia, jakie są obsługiwane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż artykułów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w wartość, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z formie, która stała zaprezentowania w wydarzeniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione towary jest żyć pobierana w euro, w porządku kiedy wartość sprawy będzie określona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.