Filtr magnetyczny budowa

Filtr magnetyczny jest dany często do ochrony domowych oraz innych niewielkich przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania i przyjaznej wody użytkowej, a oraz do całkowitych urządzeń włożonych w takich instalacjach przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Przez coraz popularniejsze stosowanie wysokiej jakości urządzeń i armatury kontrolno - pomiarowej w instalacjach, jest konieczność filtracji wody, ponieważ ich ważna i bezawaryjna praca warunkowana jest pełnym stopniem czystości przepływającej wody.

Filtry magnetyczne należy umieszczać na rurociągach tak, aby kierunek przepływu wody był jednoznaczny ze strzałką odlaną na kadłubie, a pokrywa dostawałam się na sytuacje filtra. Filtry potrafią stanowić nakładane na rurociągach gładkich oraz pionowych. Filtry magnetyczne umieszczają się z kadłuba, wkładu siatkowego, pokrywy, wkładu magnetycznego, uszczelek oraz elementów złącznych. Konstrukcja filtrów gwarantuje wysoki efekt filtracji wody dzięki możliwości dwuetapowego oczyszczania: technicznego i magnetycznego. Filtry magnetyczne możemy zastosować w własnych instalacjach centralnego ogrzewania, podgrzewaczach przepływowych, pralkach automatycznych, zmywarkach do naczyń, instalacjach wodociągowych, które zapewniają wszelkie urządzenia podgrzewające lub chłodzące wodę. Efekty działania filtrów magnetycznych to między innymi zapobieganie uszkodzeniom budowy i postawionych w niej urządzeń, zwiększenie wydajności zainstalowanych magnetyzerów, obniżenie kosztów eksploatacji, zmniejszenie oporów przepływu wody lub cieczy w instalacji. Filtry magnetyczne są dużo zalet, gdy na dowód brak kosztów użytkowania, są one również praktycznie bezobsługowe. W Anglii znajduje się ponad 20 milinów budynków jednorodzinnych, w jakich większość jest założony system ogrzewania ogrzewania, a kraj tenże jest w czołówce rozwoju nowoczesnych, ekologicznych technologii, które usprawniają działanie systemów grzewczych. Na powierzchni kilku ubiegły lat w Anglii zostało sprzedanych ponad milion filtrów magnetycznych.