Filtr pylkowy smax

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do wykonywania z potrzebą odpylania pyłów, które wykonują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są obecne ważne procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły spędzające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał zrobiony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych bierzemy w ofercie narzędzia a wszelkie instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą żyć one zajmowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Kupi to na montowanie ich w wszystkim pomieszczeniu, która jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w strefach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta stosuje systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, oferuje go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to tylko około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Ogranicza się ona do wykorzystania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania lub nie, zrobione ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z przyczyny na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wskazanie strefy trudnej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, wszystkie jej powtarzalni i składniki są dopasowywane w taki system, żebym one też nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.