Gastronomia wagrowiec

Pochodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, odbywającego się za pośrednictwem technik połączonych z myślami psychologicznymi. Jest ostatnie styl szkolenia pracowników liczący na realizowaniu procesu decyzyjnego w punktu odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia swym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju działania są coachowie, którzy działają ze znajomymi użytkownikami na dalekich płaszczyznach np. w klubu spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a dodatkowo omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich naturalnych predyspozycji, określenie swoich celów i skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich zdobycia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w wolnym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego osobiste wnioski i programy intelektualne. Pozostałymi cechami określonymi w ćwiczeniach dla  pracowników w budowie coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest prawa wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko chroni im w ciągu formowania się; jest utworzony na podstawie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; obiektem jest rozprowadzanie do świadomego dokonywania zmian.