Gaszenie pozaru drewna

Pożary, które występują w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej.Parę stosuje się w wnętrzach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny zatem stanowić umieszczenia szczelne.Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że być wykorzystana, ze względu na jej dużo niski ciężar właściwy, co tłumaczy się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej też jest prawie efektywne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zajmuje się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.Ten materiał gaśniczy odnosi się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w sukcesu kontaktu z wodą.

Para wodna pewno stanowić i wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże daleko pozytywne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w powierzchni spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w dziale strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest absolutnie dużo skuteczny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która obsługiwana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.