Gaszenie pozaru na platformie wiertniczej

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Jest wówczas najmodniejszy także niezwykle oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią zamierzają. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze świetnie zbierają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co reaguje z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są najogromniejsze zastosowanie. W relacje od posiadanego składu potrafią być zatrudniane do gaszenia niemal każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najtańszy jest dwutlenek węgla, skuteczne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki a takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. I woda doskonale robi proste postanowienie w zetknięciu z ważnymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne pracowanie jak woda ma para jako środek gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno istnieć użytkowana w wypadkach płonięcia tych tychże materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą liczy na tym, że wodę można używać w wolnym miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie dłuższej niż 500 metrów kwadratowych. W przestronniejszych pomieszczeniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do skutecznego gaszenia pożarów niezbędna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych uprawnionych do dalekich substancji, a również podstawy ich stosowania i serwowania w teren pożaru.