Instalacje przemyslowe zabrze

Planowanie i robienie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki gwarancji ich pewnego działania. Traktuje to zwłaszcza tych procesów przemysłowych, które są związane z rozwojem reakcji chemicznych albo zmianą stanu zjednoczenia substancji stwarzają niebezpieczeństwo dla jedzenia i zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Z takimi niebezpieczeństwami jesteśmy do budowania zazwyczaj w przemyśle: chemicznym, petrochemicznym, gazownictwie, energetyce. W ostatnich branżach przemysłu wymaga być dane process safety, czyli bezpieczeństwo procesowe.

Wytwarzane przez specjalistów analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka dostarczane są do klientów projektujących, wytwarzających lub używających instalacje przemysłowe. Projektowanie i spełnianie technologicznych instalacji przemysłowych musi uwzględniać warunki umożliwiające ich pewne działanie. Dotyczy zatem w szczególności tych procesów przemysłowych, które przywiązują się z przebiegiem reakcji chemicznych lub zmianą stanu zjednoczenia substancji, stwarzają niebezpieczeństwa dla zdrowia i działania ludzkiego i środowiska. Zagrożenia takie trwają przeważnie w dziedzinach: chemicznej, petrochemicznej, energetycznej, farmaceutycznej i przemyśle gazowniczym.

Firma prowadzi analizy niezawodności układów bezpieczeństwa, na które umieją się składać:
ocena poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL,
ocena niezawodności programu bezpieczeństwa.

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL to niepowtarzalny z głównych dyskretnych poziomów, który wykonywa do wyszczególnienia wymagań nienaruszalności bezpieczeństwa urządzeń funkcji bezpieczeństwa, które są wykonywane przez przyrządowe systemy bezpieczeństwa.

Ocena niezawodności programu bezpieczeństwa– to mechanizm oceny oprogramowania mający pod uwagę możliwość wystąpienia awarii różnych komponentów oprogramowania i możliwość ich związania wchodzący na pełną niezawodność oprogramowania.

Tworzone przez specjalistów oceny poświęcone są zwłaszcza dla inwestorów, którzy powodują praktykę w części chemicznej i petrochemicznej, a i w kierunku przesyłu, dystrybucji i trzymania paliw.