Kanaly wentylacyjne 60 x 120

W wnętrzach o dużym zapyleniu miałem, farbami proszkowymi, drzewnymi opiłkami, istnieje duże prawdopodobieństwo wybuchu. A w wszelkim przedsiębiorstwie przemysłowym chciane są instalacje zgodne z dyrektywą atex (atex installation), które są zbyt zadanie zwolnić z miejsc pracowniczych i atmosfery powstające zanieczyszczenia.  Takie instalacje powinny jako mocno być instalacjami bezpiecznymi czyli powinno się stosować tam odciągi miejscowe w perspektyw ramion samonośnych, ssaw i okapów umieszczonych w mieszkaniach zagrożonych. Należy pamiętać o czystość, stosować odkurzacze przemysłowe, które zwolnią z ziemi nagromadzony pył, systematycznie oczyszczać instalację a nie doprowadzać do odkładania się w pomieszczeniu dużej sumie zanieczyszczeń. Instalacja odpylania powinna być uziemiona, nie montować w sobie ładunków elektrostatycznych co może dać iskrzenie a następnie wybuch. Kanały odciągowe tworzą być stworzone ze pewni o grubości ścianek 2 lub 3 mm, nie powinny nasuwać się erozji. Wykorzystane w takich instalacjach wentylatorów i filtrów przeciwwybuchowych, są zbyt zadanie skuteczną ochronę miejsca przed wybuchem. Łatwym nawykiem jest montowanie w budowach odpylania, systemu gaszenia iskier i pożaru, teraz na wstępie taki sposób przeciwdziała przyszłej eksplozji. Wszystko to winno być dobrane i dokładne z zasadą atex. Łączy się także śluzy, jakie są odporne na przejścia pożaru przez instalację, klapy lekkie i układy samoczyszczące za wielkie natężenie pyłu w budów. Pomieszczenia takie pomimo tylu zabezpieczeń nadal są pomieszczeniami dużego ryzyka, chociaż spełniają wszelkie konwencji zaś są zgodne z określonymi dyrektywami, powinno tam przebywać jak niewiele ludzi natomiast to zaledwie osoby, jakie w takich mieszkaniach pracują. Przestrzeganie wszystkich wartości i konwencji jest sytuacją najważniejszą, i usuwanie przyczyn ewentualnego wybuchu priorytetem. Wszelkie sprzęty i wyposażenia objęte dyrektywą atex planują swoje indywidualne oznaczenia i certyfikaty znajdujące się w mieszkaniu pracy urządzenia. Maszyny, urządzenia instalacje objęte wspomnianą dyrektywą, dzielimy na dwie grupy: siedzące w górnictwie, tworzące w dziwnych mieszkaniach. Ta szczególnie istotna zasada chroni wszystkie przedsiębiorstwa.