Kasa fiskalna komputerowa

Te nowości w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest rozwiązana z obowiązku wydawania paragonów, to firmy sprzedające swoje usługi klientom indywidualnym są zobligowane do rozliczania działalności z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi mieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją pracę kierują do kobiet fizycznych (B2C). Natomiast firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z serii jeśli przedsiębiorca rozpoczyna pracę w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki powiązane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie zarabiać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do naszego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie polecana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i sprawne - określone w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, jakie należy spełnić przed podjęciem używania kasy, uzależnione są też z pomocą, którą ważna nabyć za zakup kasy. Ulga, powiązana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, lecz nie więcej niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też pamiętać o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może trwać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego czasu może dać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to również konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata mając z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były dane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.