Kodeks pracy 167

W zasada przepisów Kodeksu pracy, pracodawca jest odpowiedzialny do zapewniania miłych i higienicznych warunków pracy, oraz każde dania oraz organizacji muszą mieć certyfikację, czyli oznaczenie zgodności CE.

Certyfikacja, czyli ocena zgodności produktów to mechanizm systematycznego badania poziomu w którym określony wyrób spełnia specyficzne wymagania (chodzi tutaj też o wymagania bezpieczeństwa). Certyfikacja maszyn jest kilka aspektów. Może jej kończyć projektant na stanie projektowania lub producent na stanie produkcji. Certyfikację może wykonać odbiorca towarów lub jednostka niezależna od projektanta, producenta czy odbiorcy wyrobów. Prawnie certyfikacja maszyn została wprowadzona Dyrektywą 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w historii maszyn. Do porządku prawnego w Polsce wprowadzono ją zdecydowaniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w istocie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228), które dostało w utrzymanie 29 grudnia 2009 r. Certyfikacja maszyn dotyczy samej maszyny, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podejmowania, łańcuchów, lin oraz pasów. Kryteria certyfikacji maszyn dotyczące całej Unii Europejskiej zamieszczone są w Dodatku nr Także do dyspozycje 2006/42/WE, zatytułowanym: Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące planowania i zrobienia maszyn. Ponadto omawiana dyrektywa wprowadza podział maszyn na szczególnie skomplikowane i drugie. Certyfikacja organizacji i akcesoriów, które określają się wysokim poziomem ryzyka połączonego spośród ich eksploatacją i używanie przeprowadza się teraz na czasie projektowania. Nowe dania oraz organizacje podlegają certyfikacji podczas wewnętrznej kontroli produkcji. Podsumowując, wszelkie urządzenia oraz maszyny, jakie mogą powodować w jakikolwiek sposób zagrożenie dla bycia lub zdrowia człowieka też tworzenia i miejsca podlegają certyfikacji, czyli ocenie zgodności.