Kolposkop pro

W moc zakładach przemysłowych oraz magazynach może stać zagrożenie wybuchem. Zagrożenie takie pojawia się, kiedy w ośrodku dostają się ciecze lub substancje stałe generujące gazy wybuchowe, lub które korzystają potencjał wybuchowy jeśli zostaną nieodpowiednio wymieszane.

Atmosfera wybuchowa pojawia się zwykle wtedy, gdy w miejscach jest za wielka temperatura lub jeśli pojawia się tak zwany łuk elektryczny. Czasami także zagrożenie wybuchem pojawia się, jak w pomieszczeniu dojdzie do stworzenia iskry.

Specjalne fabryki i sklepy przemysłowe zazwyczaj są dobrze zabezpieczane przed wybuchami, a czasami brakuje pomyślunku w pomieszczeniach takich, jak na dowód stacje benzynowe, w których ryzyko wybuchowe często powodują ludzie, którzy się tam znajdują – nieprzeszkoleni, przypadkowi, odpadający papierosy na gruncie zagrożonym wybuchem.
Szczególna ochrona przeciwwybuchowa powinna stać rozciągnięta nie tylko nad stacjami paliw, lecz dodatkowo na lotniskach, w oczyszczalniach ścieków oraz w środowiskach, gdzie szukają się młyny zbożowe. Niebezpieczeństwo wybuchowe istnieje też w stoczniach, o czym nie każdy z nas zna.

Wyżej wymienione miejsca objęte są ustawą, która mówi rozciągniecie szczególnej ochrony przeciwwybuchowej. Aby legalnie działać, właściciele oraz osoby decydujące takimi miejscami muszą wykazać się posiadaniem certyfikatów takich jak świadectwa badań typu WE oraz znacznie różnych.

Większość przepisów regulujących bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (explosion protection) jest wydawanych przez Unię Europejską, przez co przepisy obecne są naturalnie implementowane do polskiego dobra od momentu, kiedy przylegamy do Wspólnoty.
Każdy właściciel zakładu objętego ryzykiem wybuchowym powinien dokładnie wykazać w raporcie specyfikę miejsca, a też pokazać możliwe scenariusze sytuacji, w których może uzyskać do wybuchu.