Krajalnica omas

Atex training, czyli zakres ćwiczenia jest komentowany i pasowany do spraw znanej instytucje czy organizacji. Poniższa lista pokazuje najistotniejsze zagadnienia, na bazie których opracowany zostaje końcowy plan szkolenia. Lista ta, w odpowiednich wypadkach, może zostać rozszerzona o inne zagadnienia.

http://erp.polkas.pl/nowego-comarch-erp-xt/Co nowego w Comarch ERP XT? | Systemy ERP | POLKAS

Szkolenie atex stanów:
podstawy prawne połączone z bezpieczeństwem wybuchowym: dyrektywa ATEX137 oraz rozporządzenie krajowe,
dyrektywa ATEX95 oraz rozporządzenie krajowe;  wzajemne relacje między obiema dyrektywami ATEX137 i ATEX95,
podstawy prawne związane z bezpieczeństwem pożarowym: rozporządzenie MSWiA 7.06.2010 r. dotyczące ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń, obiektów budowlanych oraz miejsc; wzajemne relacje z informacją ATEX137,
ważne zasady klasyfikacji i stanowienia stref zagrożenia wybuchem; skrajna ocena przydatności parametrów wybuchowości gazów, oparów cieczy i pyłów,
uziemienia elektrostatyczne – waga trudności, przykłady i możliwe rozwiązania techniczne,
typy zabezpieczeń przeciwwybuchowych stosowanych w przemyśle i główne prawdy ich wyboru; główne zasady zabezpieczania instalacji procesowych przed zagrożeniem wybuchem,
przykłady jednostki ilustrujące skuteczność używania poszczególnych systemów zabezpieczeń przeciwwybuchowych,
podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania akcji i obsług maszyn w przestrzeniach zagrożenia wybuchem,
przykładowe sytuacje wybuchów w przemyśle,
stopień oraz dyspozycyjność wentylacji, a zasięg strefy zagrożenia wybuchem, na przykładzie instalacji gazowych, wodoru, gazu propan-butan, acetylenu; punkty ładowania akumulatorów, szafy zaufania do przechowywania substancji chemicznych,
maszyny elektryczne w powierzchniach zagrożenia wybuchem – ogólne wytyczne dopasowania urządzeń,
zagrożenie niebezpieczną awarią w sektorze; wybrane trudności powiązane z przechowywaniem, odpylaniem, układy nawęglania w elektrowniach, ograniczenia połączone z wykorzystywaniem systemu odciążenia wybuchu,
zagrożenia procesowe i wybuchowe na przewodach biomasy.