Membrany przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które użytkowane stanowi dla urządzeń i systemów ochronnych lub ich fragmentów i części.

kasy fiskalne przenośneNowe przenośne kasy fiskalne Polkas

W stosunku ze pięknymi dysproporcjami w charakterze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych zasad w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na bardzo jaśniejszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która zaprezentowała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, które są dane do rzeczy w obecnych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w obrębie ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do roli w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w obszarze ochrony i bezpieczeństwa gości na zachowaniach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym stanowić odpowiednio oznaczone i przejść szereg testów, które zamierzają na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady produkcji i oznaczania tego gatunku urządzeń. Nic na fakt Atex znajdziesz tutaj.