Montaz i obsluga zaworu bezpieczenstwa

Zawór bezpieczeństwa przeznaczony jest do zabezpieczenia urządzeń ciśnieniowych przed nadmiernym wzrostem ciśnienia. Sam zawór bezpieczeństwa należy montować w pozycji pionowej, zwracając szczególną uwagę na kierunek strzałki widocznej na korpusie konkretnego zaworu. 

Gdzie montujemy zawór?

Rurociąg dolotowy może mieć co najwyżej jeden metr długości i musi być on prostym odcinkiem rury, o średnicy zgodnej ze średnicą wejściową zaworu bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa musi być zamontowany w najwyższym punkcie wymiennika ciepła lub na zasilaniu znajdującym się w pobliżu rzeczonego wymiennika. Absolutnie niedopuszczalna jest instalacja na dojściu do zaworu bezpieczeństwa jakichkolwiek zaworów odcinających, filtrów siatkowych tudzież innych.

Rurociąg od strony wyrzutu wody powinien posiadać średnicę równą bądź większą od średnicy wyjściowej zaworu bezpieczeństwa oraz musi być montowany z niewielkim spadkiem. W przypadku sytuacji, gdy długość rurociągu wyrzutowego przekracza dwa metry, należy zastosować rurę o jedną dymensję większą. Ujście rurociągu wyrzutowego musi być dobrze widoczne i położone w taki sposób, ażeby zapewnić bezpieczeństwo obsługi. Można zamontować na wylocie zaworu klosz wyrzutowy, aczkolwiek w tym przypadku rurociąg wyrzutowy musi mieć podwójną średnicę wejściową zaworu. Należy w tym miejscu podkreślić, iż poprawne funkcjonowanie zaworu bezpieczeństwa powinno być kontrolowane przez przeszkolonego instalatora co najmniej raz na pół roku.

http://pakowarki.pl/produkt/pakowarka-prozniowa-turbovac-s20/

zawór bezpieczeństwa

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2014/03/zawory-bezpieczenstwa-2_2.jpg

Kontrola bezpieczeństwa

W celu kontroli zaworu bezpieczeństwa, należy przekręcić karbowany, plastikowy kołpak zaworu w kierunku zgodnym ze strzałką. Wówczas nastąpi wyrzut czynnika z zaworu bezpieczeństwa, przy czym należy zachować szczególną ostrożność. Często spotykaną usterką jest wyciek z zaworu bezpieczeństwa, który może być spowodowany zabrudzeniem zaworu. Po odkręceniu osłony górnej zaworu, możliwym staje się wyczyszczenie zarówno siedziska zaworu, jak i uszczelnienia. Natomiast po zakończeniu oczyszczania zaworu, należy z powrotem wkręcić osłonę górną. Konstrukcja zaworu  uniemożliwia przestawienie ciśnienia otwarcia zaworu, a dobrze dobrany zawór bezpieczeństwa jest w stanie odprowadzić całą moc cieplną instalacji grzewczej w postaci pary nasyconej.