Nievatowiec a kasa fiskalna

Na terytorium Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, a nie rzadko jeszcze do utraty ludzkiego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest wykonywana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgodzie Europejskiej, a branego w towarzystwu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zajścia w działanie dyrektywy ATEX całe tego gatunku urządzenia muszą być certyfikat ATEX natomiast być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do skorzystania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób dokonujących w tle narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest dostosowywana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z zajęcia się temu zwykli można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w interesach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do obrotu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny pracy a osób odpowiedzialnych.