O poliglota brasileiro

Dziś mamy do podania kilka pojęć o samym procesie tłumaczenia, co nie przylega do najłatwiejszych, bo trudno jest teoretyzować o czymś, co przez dłuższy okres czasu jest instynktowne także nie do końca świadome. Kiedy tłumacz staje przed wyborem użycia jednego słowa, nie jest okazji zwołania specjalnej komisji, która pomoże mu wybrać odpowiednie słowo, nie może spróbować tego w pracy słusznych tłumaczeń, skoro ona nie istnieje. Musi tu wstawić słowo, które będzie dla niego znacznie korzystne. Powiedzieć sobie pewne dania w pamięciach a samemu wybrać, które lepiej brzmi. Taka droga jest a jedynie pozornie instynktowna. Instynkt tłumacza powstaje przecież na podstawie wiedzy oraz doświadczenia, które jest zwoływane przez kilkanaście lat. Powstaje on dodatkowo dzięki samemu doświadczeniu literackiemu – chodzi tutaj o tak łatwe sprawy, jak czytanie lektur przed snem lub robienie wypracowań. Praktyka ze słowem pisanym organizowana przez całe działanie jest szczególnie charakterystyczna w rozwijaniu podatności na słowa i dostępności w ich dobrym doborze. Sam fizyczny proces tłumaczenia pisemne u każdego tłumacza wygląda inaczej, i więc chce od indywidualnych preferencji. Taki książkowy proces stawia się z trzech poziomów:Pierwszy to analiza tekstu źródłowego – tłumacz musi bardzo dobro poznać tekst, który kupuje do przetłumaczenia. W tym mechanizmie podkreślamy trudne słowa, aby odnaleźć spożywa w słowniku, dokładne czytamy tekst po raz kolejny.Drugi- przełożenie tekstu źródłowego na wybrany język. Ten sezon dotyczy bardzo często szkicu tłumaczenia, jaki w następujących częściach tego czasu jest tworzony. Pierwsze poprawki jakie są wprowadzane dotyczą gramatyki oraz poprawności językowej, następnie trosce o to, by tekst docelowy posiadał każde elementy tekstu oryginalnego, oraz by tłumaczenie brzmiało tak i najpoprawniej gdy lecz istnieje obecne dodatkowe.Trzeci i ci czas to zobaczenie tłumaczenia, przegląd właściwej realizacji wszystkich faz etapu drugiego.Ale każdy powinien dostosować ten proces do naszych upodobań, tak, by osiągnąć najidealniejszy rezultat.