Obliczanie wytrzymalosci rury

Dokładne określenie gustu i charakteru obciążeń jest niezastąpione do oceny stanu technicznego urządzeń, wyboru materiałów, stwierdzenia przyczyn zaistniałych uszkodzeń, czy tezie zmian i pielęgnacji.

W stosunku z powyższym, do dokładnego określenia poziomu obciążeń stosujemy metody numeryczne, w ostatnim wyjątkowo metodę elementów skończonych (MES).Metoda elementów skończonych działać może zarówno elementów statycznych, jak i efektywnych. W zagadnieniach dynamicznych kluczową rolę odgrywa, np. szybkość zmian obciążeń, tarcie oraz przepływy mediów. Obliczenia mes stosowane są i w punkcie określenia przyczyn awarii i zniszczeń.Typowe analizy związane z obliczeniami mes dotyczą przede wszystkim:- weryfikacji stanu naprężeń oraz odkształceń w projektu określenia newralgicznych miejsc,- dopasowania stanu w końcu zmniejszenia natężenia konstrukcji,- weryfikacji przyczyn powstania uszkodzeń i ich zysku na eksploatacje,- modelowania odlewów oraz przepływów.Poza tym, obliczenia mes pamiętają jednocześnie znacznie szybkie stanowisko w przemyśle morskim. Przy projektowaniu konstrukcji pływającej lub podwodnej, szczegółowe analizy MES ich kondycje oraz kolejnych charakterystyk stoją się środkiem do rozwiązań miłych i dobrych.Najekonomiczniejsze jest dokonanie wstępnych analiz obecnie na pierwszym etapie projektu. Da to zapobiec błędów przy dalszym projektowaniu. Najważniejszym czynnikiem obliczeń jest ustalenie wytrzymałości doraźnej projektowanej konstrukcji. Zarówno całościowo, jak i w centralnych węzłach. Obliczenia mes są wykorzystywane też do określenia wytrzymałości zmęczeniowej.W tych latach nastąpiła rewolucja w obliczeniach mes i stopniowo daje się od niedopuszczalności miejscowego wyrażania się materiału. W klubu z ostatnim, coraz chętnie można przewidzieć ekstremalne doświadczenia i chronić potrafiącym się wydarzyć katastrofom wodnym. Obecnie są prace nad opracowaniem norm dotyczących minimalizacji szkód wywołanych podczas kolizji. Ogromny wzrost w obliczeniach mes zapoczątkowały projekty unijne "Harder" i "Goals". Korzystanie z obliczeń mes jest coraz większe.