Obliczanie zapory przeciwwybuchowej

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które łączone jest dla urządzeń i systemów ochronnych albo ich składników i popularni.

W związku ze konkretnymi różnicami w zasięgu bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu obowiązujących zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo popularniejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która okazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są dane do robocie w współczesnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które dane są do publikacji w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa pracowników na zachowaniach, na których potrafi nastąpić atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, powinny być dosyć oznakowane i przejść szereg testów, jakie cierpią na celu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji oraz nazywania tego rodzaju urządzeń. Więcej na temat Atex znajdziesz tu.