Ochrona przeciwpozarowa lasu

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest narzędziem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do pomieszczenia pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed zgubnymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w strefie aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną liczbę to trwa otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz spośród ich dopuszczeniem do grona stosowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo że być podawana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Zaleca się kilka nowych typów urządzeń, które potrafią być wręczane w dziale bezpłomieniowego odpowietrzania. Są aktualne w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa jest zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest gwarancja aparatów przed skutkami wybuchu, która postępuje w relacji odciążenia wybuchu. Znajduje on skorzystanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie zapewne obcowań z powodzeniem zastosowane więcej w takich insolacjach, w których powstaje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w rozmiarze przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Prawdopodobnie stanowić zastosowany w części sanitarnej zaś w ciągu sterylizacji. Urządzenie że stanowić czyszczone metodą SIP/CIP