Odpylacze akustyczne i ultra akustyczne

Odpylacz wykonany razem z poradą atex (atex dust collector) występuje w całości filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla średnich i dużych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w stronę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest powtarzane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są łatwe w terminie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy postępuje w momencie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co prowadzi, że ciężkie frakcje wychodzą na dno leja. Materiał zebrany w dole odpylacza jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po przebrnięciu przez worki filtracyjne, świeże powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów uważa się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zwracaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi pomyślne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego funkcji (on-line) kiedy oraz po jego wyłączeniu (off-line).