Odpylacze do mieszalnika

System odpylania znajduje użycie w gałęziach przemysłu, interesujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w ciągach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Przesuwające się cząstki o bardzo niskich rozmiarach są zagrożenie dla maszyn i dla zdrowia człowieka (postać spośród nich stanowi działanie toksyczne), stąd i dobre sposoby odpylania są istotny składnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę media oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien stanowić zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wynosić nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak i chronić ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w jakim podchodzi do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - położony w pokrywie ze określeni nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w styl oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo ważną rzeczą w układach odpylających stanowi ich szczelność - każda luka w skutku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności organizmu i zagrożenia. Innym elementem istotnym w budowy jest trwałość materiałów, z których zaopatrzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe wpływają ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą zawierać i powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.