Odpylacze suche

Odpylacze workowe, dzięki bogatemu wyborowi w stron worków filtracyjnych z rozmaitych środków oraz o oryginalnym wymiarze i dużym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i usuwanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie niemal w jakiejś gałęzi przemysłu, w którym żyje kłopot z czarnym powietrzem dochodzącym w ciągu przemysłowym.

odkurzacze przemyslowe

Bardzo przystępne - filtry modułowe, które brane są szczególnie w branży drzewnej i meblarskiej, bardzo dobro wypełniają naszą rolę również przy odciąganiu innych rodzajów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W prywatnej możliwości posiadamy także wielkie części modułowe mogące służyć wielkie hale produkcyjne jak oraz małe odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla poszczególnych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów wyróżniają się dużą powierzchnią filtracyjną. Stosowane są do suchych i drobnych pyłów. Odpylacze kasetonowe są używane w filtracji przemysłowej o niskich stężeniach pyłów. Z opinie na własną formę mają wielką przestrzeń filtracyjną.

Bardzo silna skala proponowanych odpylaczy gwarantuje nam optymalny dobór maszyny do spraw konsumenta. Więcej danych o naszej ofercie można otrzymać na polskiej stronie internetowej lub zapoznając się z nami bezpośrednio.

Oferowane przez nas urządzenia odpylające są wygodne w grupy przeciwwybuchowej co oznacza, że to odpylacz wykonany razem z przepisami zamkniętymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry wychodzące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zachęcamy do wprowadzenia się z nowoczesnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki swojej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości stosowania różnych formy, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie też w Twojej jednostce zastosowanie i pozwoli utrzymać w nim czystość, natomiast w porządku zimy w sposobie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.