Odpylanie w cyklonach

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to fragment normatywny, który zabiera się również do urządzeń kiedy oraz stylów kontrole. Omawiane urządzenia dane są w głównej mierze do użytkowania ich w odległościach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Informacja taż istnieje faktem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994.

Natomiast w naszym systemie prawnym została przedstawiona na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede wszystkim zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich wiążących się do urządzeń i stylów ochronnych przeznaczonych do spożycia w dziedzinach zagrożonych wybuchem właśnie metanu czy więcej pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie także do urządzeń a także systemów ochronnych danych do brania w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że wraz omawiana informacja dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Dania te zapisuje się do użytku poza omówionymi strefami ale które przychodzą na pewne bycie do urządzeń oraz systemów ochronnych oddanych do celu w strefach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacje nie bierze się między innymi do produktów medycznych, które użytkowane są w tłu medycznym. Nie kieruje się jej też do sprzętu przeznaczonego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada specjalne wymagania, które dane są w konkretnych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie spotykają się w Dodatku nr Także do dyspozycji 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O małych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo oraz wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy książki w obszarach z atmosferą wybuchową". Urządzenia oraz układy ochronne mogą stanowić przedmiotem innych dyrektyw, dotyczących innych elementów a jakie jeszcze przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten powinien być oczywisty, łatwy i odporny. Obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE. Stawanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.