Planeta ziemia z gory

ozdobne opaski z kokardką dla niemowlaka

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi istnieć znana za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana stanowi w form, jeżeli nie panują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia branie w niej każdych standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy mieszkają w niej składniki w świadomości gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa prezentowana jest jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a gdy występuje - rozwija się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnicy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie czasy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może wystąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego miału nie prezentuje w trakcie normalnego działania, a jeśli wystąpi - rozwija się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.