Podajnik slimakowy heiztechnik

Przenośniki ślimakowe są zastosowanie przede każdym w gospodarstwie, To urządzenie jest do podawania gotowej paszy z mieszalnika, przenoszenia własnej paszy ze śrutownika czy z gnojownika. Pamięta oraz zastosowanie do rozładunku i załadunku ziarna.
Maksymalny kąt pracy przenośników ślimakowych to 45 stopni. Przenośnik ślimakowy określany jest więcej żmijką do zboża lub podajnikiem ślimakowym.
Przenośnik ślimakowy bierze się do rozładunku przyczep rolniczych lub zasypywaniu silosów zbożowych. Leczy również przy przewożeniu ziarna. Przenośniki są używane oraz do pierwszego czyszczenia zboża. Urządzenie to jest zazwyczaj jako element dróg do produkcji pasz oraz dróg do magazynowania zboża. Przenośniki ślimakowe to narzędzia o długości od 4 do 12 mb, wydajności od 7 do 60 T/h, średnicy rur od fi 110 do fi 250, silniki o mierze od 1,5 do 11 kW.
Przenośniki ślimakowe są niezwykle prostymi konstrukcyjnie maszynami rolniczymi. Przy ich naturalnej eksploatacji bardzo ważne jest szukanie stanu łożysk oraz pasków klinowych. Te składniki są najbardziej awaryjne w daniu. Gra tym, należy pamiętać o kąt pracy przenośnika ślimakowego. Wymaga on mieć maksymalnie 45 stopni.
Wyjątkiem z tej zasady są przenośniki pionowe. Są więc urządzenia oddane do lektury przy ścianach budynków, silosów oraz indywidualnych obiektów przemysłowych i gospodarskich.
Przenośniki ślimakowe mają wiele korzyści. Cechują się dużą wydajnością, niewielkim zapotrzebowaniem na energia, niską ceną oraz niewielkimi nakładami eksploatacji, łatwością manewrowania także możliwością zmiany kąta pracy przenośnika.
Istnieją również przenośniki przystosowane do zmiany położenia. Dzięki tej pracy przenośnik można wprowadzać w własnych częściach. Nie ale w rolnictwie. Przenośniki umożliwiają i zmianę kąta nachylenia. Przenośnik ślimakowy można wzbogacić o kolejne elementy np. kosz zasypowy, różnego rodzaju rozdzielacze oraz segmenty przedłużające.