Pospiech ginekolog

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Gdy na prostej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego produktu do poskramiania pożarów odnosi się różne sposoby gaśnicze. Najmodniejszym jest właśnie woda. Przecież nie w dowolnym przypadku można się nią służyć. W pożarach bierze się również dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego rozprzestrzeniania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z tego, że wolno ją traktować jedynie w wnętrzach zamkniętych również do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie wyznacza to, iż nie można spośród niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest funkcjonalnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w wnętrzach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych zajęć nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dostarczaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego wzrost, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę podaje się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale te cieczy i gazów. I w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W gruncie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.