Powrot do zwolnienia z vat a kasa fiskalna

http://kbs-siedlce.pl/erppolkas/ustawic-wspolprace-programow-sage-symfonia-handel/

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyki gospodarczej ma coraz popularniejszą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania spośród obecnego celu.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek podawania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z działu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. To kto tak faktycznie nie pragnie zawierać kasy fiskalnej? Między innymi działają one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do danych czynności. Podatnik wykonujący pracy zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich notować na kasie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w kwestie naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w kierunku noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi gospodarcze oraz ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez agencje oraz systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą też korzystać ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Należeć do ostatniego zdjęcia przysługuje ze powodu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z prac wymienionych liczył w starym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może używać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.