Program funkcjonalny lazienki

Program Enova zawiera dużo modułów, które potrafią być funkcjonalne w jednostce albo w przedsiębiorstwie w wielu aspektach jego pracowania. Moduł Kadry tudzież Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on często aktualizowany do dziś wchodzących w Polsce przepisów. Charakteryzuje go oczywisty i gładki w obsłudze interfejs graficzny, jest również w duzi zgodny z pakietem MS Office.

http://kodal.com.pl/grupa-wolff/pdf/katalog-ex/10/wylaczniki-glowne-ex-atexpdf/

Moduł Księga Podatkowa jest natomiast odpowiedzialny za obsługę firmy w spraw ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań ważnych i przeszłych. To przy jego pociech realizowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pomaga on też ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala odbiorcom na rejestrację zdarzeń powiązanych ze materiałami trwałymi. Moduł dostępny istnieje zarówno za ewidencję wartości niematerialnych i wyposażenia. Możliwe jest kierowanie swoistego terminarza zdarzeń, które są połączone z obecnymi materiałami. Pracę z modułem można podjąć w każdym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury pomaga w toku wystawiania dokumentów sprzedaży oraz decydowania cenników i sprawdzania informacji o klientach firmy. Aplikacja Handel umożliwia jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Niezwykle ważnym składnikiem istnieje więcej CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on oddane o klientach, ale pomaga te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i robienia innego typu sprawozdań. Urządzenie wtedy w dużym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uznaje za zadanie wspomagać obsługę i rozliczanie delegacji krajowych oraz zewnętrznych. W decydującym stopniu ułatwia on chodzenie przedsiębiorstwa na ostatnim polu. Enova cennik jest stosowany indywidualnie do wszystkiej firmy. Czynniki brane pod opiekę do wielkość przedsiębiorstwa oraz wybór modułów. Istnieje zarówno możliwy dostań w 3 wersjach: srebrna, jasna i platynowa.