Przemyslowe systemy odpylania

Zanieczyszczenie powietrza pyłami pochodzenia drzewnego, miału węglowego lub farb proszkowych stanowi daleko dramatyczne w własnych końcach ze względu na zagrożenie wybuchem. Ogromna koncentracja minimalnych ziaren pyłu są podstawową przyczyną eksplozji. Źródłem zapłonu pyłu że stanowić m. in. otwarty ogień, a ponadto niewielkie zaiskrzenie mechaniczne, iskra elektryczna, prądy elektrostatyczne, nagrzana do temperatury zapłonu elementy urządzeń.

 

Aby instalacje odpylania były możliwie najskuteczniejsze, należy stosować odciągi miejscowe w sytuacji ramion samonośnych, ssaw i okapów, które będą wyszukane w pobliżu źródła emisji zanieczyszczeń. Cały czas należy zapewnić usuwanie wszelkich skupisk pyłu, aby wyeliminować podejmowanie się i powtórne osiadanie pyłu oraz codzienne opróżnianie pojemnika na pył. W przypadku, gdy ogromna warstwa pyłu gromadzi się na parkiecie hali, należy wykorzystywać odkurzacze przemysłowe, ponieważ wzrastająca warstwa wokół obrabiarek do drewna może dodać się do odpowiedniego zagrożenia wybuchem. Instalacja odpylania winna być uziemiona zaś nie może zbierać ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to sprawieniem iskry. Kanały odciągowe muszą istnieć zbite ze mieszkali o grubości ścianki 2 lub 3 mm w współzależności od rodzaju pyłku i jego strony erozyjnych, żebym nie przyjąć do bardzo dużego ścierania i awarii kanałów.

W budowach odpylania zagrożonych wybuchem wykorzystywane są wentylatory i filtry z ubezpieczeniem zapobiegającym wybuchom. Wszelkie instalacje są wspólne z przepisami zamkniętymi w zasadzie zwanej atex installations. Głównym wyposażeniem filtra w grupie przeciwwybuchowym są panele eksplozyjne. Zależnie od wymagań mogą żyć do jednokrotnego lub wielokrotnego wykorzystania. Pod wpływem eksplozji miału w budowy, membrana ulegnie przerwaniu , uwalniając gazy wybuchowe do atmosfery, zapobiegając awarii filtra.

Instalacje odpylania zagrożone wybuchem potrafią być wyposażone w sposób gaszenia iskier lub system gaszenia pożaru w sposobie instalacji dwutlenkiem węgla.