Psychiatra instytut matki i dziecka

Samą z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się teraz w Stolicy, włożony w 1951 roku z racji grup psychiatrów i neurobiologów, w współczesnym znakomitego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w charakterze badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w rozmiarze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w dziale tych branż (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), szkolenia i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują wyjątkowe oraz bardzo ciekawe opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i utrzymywane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z sporymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na który brakuje środków. Mała ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej złych oraz dania komfortowych warunków leczonym to tylko część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć prawdopodobnie, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać materiały na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją funkcję leczenia z początku do celu.