Pyly film

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najpoważniejsze prawdopodobieństwo dla zdrowia grających w takim środowisku osób.

Ze względu na wpływ na wygląd zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym zadaniem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pomocne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze suche oraz mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z powierzchnią filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to pewien z najniższych odpylaczy o małych kosztach budowie. Chorobą tego rozwiązania jest niska skuteczność odpylania, dlatego często są łączone w związaniu z drugimi odpylaczami. Dużo silną skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najpiękniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w sensu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania pragną istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest z gałęzi przemysłu i z określonego zagrożenia.