Rozwoj przemyslu w polsce

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na optymalny wynik produkcyjny, siłę i intensywność procesów w dziedzinach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym wiele powstaje ładunków, jakie potrzebują stać zneutralizowane, żeby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

pc market 7Program Pc-Market 7 - oprogramowanie Polkas Kraków

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej iskry również tym tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego gatunku problemów interesują się firmy, które zaczynają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który traktowany istnieje na przykład w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni robią się wielkie liczby ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy mają miejsce w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na skutek wibracji lub zużycia mogą zostać odizolowane z siebie i powodować zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy i wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie są także nieuziemione pojemniki brane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie wszystek ruch w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, czy te o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest konieczne, bo może powodować do wyładowań pomiędzy personelem i narzędziami i pojemnikami, oraz w okolicy zagrożonej wybuchem może sprawić do zapłonu i eksplozji.