Serwis kas fiskalnych jastrzebie zdroj

Kasy fiskalne serwis jest wskazany nie tylko podczas awarii urządzeń, lecz też podczas obowiązkowego przeglądu kas, a oraz w momencie kiedy zaczynamy i kończymy działalność. Zgodnie z założeniem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może wcielić się jej zmianą, jest człowiek firmy serwisującej opierający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca występuje do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania współpracy i ratyfikowania umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co bynajmniej dwóch zatrudnionych na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W sezonie szkoleń serwisant zdobywa prawa na każde ludzie urządzeń fiskalnych, jakie poznają się w możliwości producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i opatrzoną zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są prawe do prowadzenia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a ponadto nadaje jego możliwości do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia wytwarza się na moment jednego roku oraz omawia ono właściwego typu kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi prosta do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się decyzji w wybranych modelach. Serwisant jest odpowiedzialny do ciągłego podnoszenia swoich wiedz poprzez udział w zakładach produktowych, powinien także co roku wyjść z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zarejestrowany w zgodzie dealerskiej to potrafienie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak jeszcze narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania konsumentów w materiały eksploatacyjne, które pochodzą z producenta. Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w osobie do tego uprawnionej, nie posiada prawa do zarządzania dziennika również wymaga zdać legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne ale i tylko wtedy, gdy jest pracownikiem jednostki połączonej z producentem umową dealerską.