Sprzet laboratoryjny emel

Często bywam swoją lubą w działalności. Jest zatrudniona na wydziale chemii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ma działania ze studentami, pracuje również w laboratorium. Czasami opowiada mi o meblu na którym odbywa - mimo, że nie istnieję w bycie zrozumieć wszystkiego, w najkrótszym poziomie nie dziwię się temu, że wybrała dokładnie taki kierunek swojej pracy zawodowej.

Sprzęt laboratoryjny jest bardzo subtelne i dobre zagadnienie. Napisanie kilku słów o wyposażeniu współczesnego chemicznego laboratorium pewno istnieć dla pani doskonale niepotrafiącej się na chemii zadaniem karkołomnym, mimo wszystko spróbuję się go podjąć. Dzisiejsze laboratorium chemiczne na prawdopodobnie nie robi tak jak na ilustracjach z książek, które wspominam z pierwszych klas podstawówki. Np. mikroskopy laboratoryjne, które potocznie powtarzają się podstawowym wyposażeniem każdego laboratorium, są tam w ogóle nieobecne. Najczęściej spotykanym wyposażeniem jest - jakże by inaczej - komputer. są też lodówki, instalacje do wentylowania pomieszczeń, zlewy, najróżniejsze pojemniki, i kilka maszyn, co do których na wczesny etap oka laik na chyba nie byłby w bycie przeznaczyć do czego służą - samplery, spektrometry mas cieczy i gazów, i najróżniejsze maszyny analizujące skład chemiczny badanych substancji, których nazw niestety nie udało mi się zapamiętać. Oczywiście mikroskopy labolatoryjne wciąż są użycie w dziedzinie, więcej ważna ich jednak spotkać na uniwersytecie medycznym, czy wydziale biologii, który dodatkowo, gdy moja dziewczyna kończy pracę, zdarza nam się odwiedzać. M.in. po to, żeby podziwiać wykorzystywany przez biologów sprzęt laboratoryjny. Trzeba przyznać, że robi wielu bardziej efektownie niż chemiczny - jeśli był zrobić scenografię do filmu science-fiction prawdopodobnie poprosiłbym ów wydział o wypożyczenie części sprzętu. Wydział biologii istnieje te dobry przez hodowane tam okazy egzotycznych roślin, ogromne akwarium i formikarium, w którym godzinami można obserwować zachowanie mrówek.