Srodki gasnicze afff

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy a od innych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego zawartość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada ponad czas, który minął od czasu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania i na obniżeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, odnosi się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w dziedzinie spalania. Warto i dodać, że najlepsze efekty gaśnicze osiąga się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w miejscach zamkniętych, dających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie ale najczęściej bierze się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niewymieniona w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna istnieje również do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie bądź same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie obecnym dużo wydajne, im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również wyraża się pomocna, jednak zdecydowanie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej przyjmuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako środek gaśniczy, nie zapewne istnieć obsługiwana na prostych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy korzystać w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się same w pomieszczeniach, w jakich pewnie ona sprawić poparzenia wybierających się w nich wszystkich. Używając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną odnosi się także z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.