Srodki gasnicze i ich rodzaje

oprogramowanie dla gastronomii krakówSystemy dla gastronomii - oprogramowanie Polkas Kraków

Pożary można gasić na chwila sposobów, wszystko zależy ale od innych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest i czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych alkoholi w powierzchni spalania natomiast na ograniczeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto również dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze otrzymuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w pomieszczeniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej korzysta się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest nieodzowna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana istnieje jeszcze do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo te zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie obecnym niezwykle dobre, im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna i objawia się pomocna, jednak absolutnie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie może stanowić przyjmowana na założonych przestrzeniach. A nie tylko. Pary wodnej nie należy traktować w przypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie dopasowuje się i w pomieszczeniach, w których może ona spowodować poparzenia spotykających się w nich wszystkich. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się i z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.