Srodki gasnicze woda

Para wodna jest zwykle stosowanym środkiem gaśniczym. Wykorzystuje się ją wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na naturalnych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest niski ciężar ważny oraz w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny zatem istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną podaje się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy pewno istnieć brana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie obowiązują w reakcję z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie wskazane jest oraz zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne gazy w strefie spalania. Najbardziej wydajne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być używana wyłącznie w tych miejscach, co do jakich stanowi się pewność, że nie tkwią w nich ludzie. Z wskazówki na duże ciśnienie gaśnicze para potrafiła być ryzykowna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.